กลับ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่ Angry Birds (แองกีเบิร์ด)

คงไม่ผิดที่จะกล่าวว่า Angry Birds ซึ่งผลิตและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดย Rovio (ฟินแลนด์) ได้กลายเป็นแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก JustDrinkit (จัสท์ ดริ้งค์ อิท) เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการเจรจาข้อตกลงทางแฟรนไชส์ในการจำหน่ายเครื่องดื่นน้ำผลไม้ตรา Angry Birds ในประเทศไทย ซึ่งได้มอบหมายให้ AMS ร่วมสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหแก่เครื่องดื่มชนิดใหม่นี้

วัน 16 พฤษภาคม 2013
INTERESTS การสร้างแบรนด์,

ผลิตภัณฑ์จะมีการจำหน่ายในหลายรูปแบบและนำเสนอด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน ทั้งในรูปแบบกระป๋องซึ่งมีสองขนาด และแพ็คสี่ในรูปทรงที่ต่างกันสองแบบ การออกแบบจะต้องคำนึงถึงรูปแบบการนำเสนอนี้ ในขณะที่ต้องพยายามสร้างความสอดคล้องให้เกิดขึ้นในทุกรูปแบบ รวมถึงข้อกำหนดที่มีในข้อตกลงของแฟรนไชส์ อีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณาคือสิ่งที่จำเป็นในการทำการตลาดในประเทศไทย นั่นคือ ตัวอักษรภาษาไทย ที่จะนำมาใช้กับโลโก้ Angry Birds ซึ่งแน่นอนต้องได้รับการอนุมัติจาก Rovio

เพื่อสะท้อนบุคลิกลักษณะของ Angry Birds เราจึงได้นำสีสันที่สดใสเข้ามาช่วยในการออกแบบ ซึ่งจะทำให้มีความโดดเด่นเมื่อนำไปวางจำหน่ายในร้านค้าและง่ายต่อการจำแนกรสชาติ

ในระหว่างการออกแบบและพัฒนา เราจำเป็นต้องทำการสื่อสารกับหลากหลายองค์กรด้วยกัน ทั้ง Rovio ผู้ซึ่งต้องเห็นชอบในทุกส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ องค์การอาหารและยาในประเทศไทยเพื่อให้การรับรองทางกฎหมาย และ JustDrinkit ผู้ผลิตเครื่องดื่ม เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนผสม และข้อมูลทางโภชนาการมีความครบถ้วนถูกต้อง

JustDrinkit ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ให้แก่ร้านค้าปลีกด้วยความกระตือรือร้น ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี ในขณะที่ AMS ก็มีหน้าที่ออกแบบสื่อการตลาดที่โดดเด่นสะดุดตาโดยเฉพาะในจุดวางจำหน่าย อันต้องอาศัยความรู้ในภาษาท้องถิ่น นอกจากนี้เรายังได้ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในร้านค้าเซเว่นอีเลเว่นสำหรับการวางจำหน่ายเครื่องงดื่ม Angry Birds

ขณะนี้เรายังได้รับมอบหมายให้ออกแบบเว็บไซด์ใหม่ให้ JustDrinkit ด้วย ซึ่งต้องการการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับความสำเร็จที่เกิดจากข้อตกลงแฟรนไชส์เครื่องดื่ม Angry Birds นี้

นอกจากนี้ JustDrinkit ยังได้เริ่มเจรจาข้อตกลงแฟรนไชส์เพื่อผลิตสินค้าอื่นให้กับ Angry Birds และตัวละครอื่นๆ จากการที่เราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการเหล่านี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในบทบาทของ AMS อย่างแท้จริง

Shares
Share This