ปลดล็อกศักยภาพทางธุรกิจของคุณด้วยโซลูชัน ERP และ CRM แบบกําหนดเองของเรา ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์

ขอแนะนําบริการที่เป็นนวัตกรรมของเราที่อุทิศตนเพื่อยกระดับธุรกิจผ่านโซลูชัน ERP และ CRM ที่ครอบคลุม ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ช่ําชอง เราผสมผสานประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเข้ากับความมุ่งมั่นในการให้คําแนะนําและบริการที่ยอดเยี่ยม เป้าหมายหลักของเราคือการเพิ่มศักยภาพของฟังก์ชันไอทีของคุณให้สูงสุด

เรามุ่งมั่นที่จะควบคุมพลังของโซลูชัน ERP และ CRM เพื่อปลดล็อกมูลค่าที่เพิ่มขึ้นภายในองค์กรของคุณ ด้วยการมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะสมเรารับประกันการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบของคุณขับเคลื่อนผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณเพื่อเติบโตในภูมิทัศน์ที่ไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน สัมผัสจุดสุดยอดของการเพิ่มขีดความสามารถด้านไอทีและฟังก์ชันทางธุรกิจที่ยกระดับด้วยโซลูชันที่ทันสมัยของเรา

บรรลุความเป็นเลิศในการดําเนินงานผ่านวิวัฒนาการของระบบ ERP/CRM ที่ปรับแต่ง

ไอคอน AMS ปรับปรุงค่า
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และการพิมพ์เขียว

ขั้นตอนพื้นฐานนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการและกระบวนการขององค์กร ทําความเข้าใจเวิร์กโฟลว์ และระบุจุดปวด การวางแผนเชิงกลยุทธ์กําหนดวัตถุประสงค์กําหนดขอบเขตและสรุปฟังก์ชันการทํางานที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง

ไอคอนรับขึ้นขึ้น
การประดิษฐ์และการบูรณาการ

ขั้นตอนการพัฒนาและการใช้งานเกี่ยวข้องกับการสร้างระบบตามข้อกําหนดที่ระบุ การกําหนดค่า การปรับแต่ง และการรวมโมดูลที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรอย่างราบรื่น การใช้งานครอบคลุมการโยกย้ายข้อมูลการทดสอบระบบที่เข้มงวดการฝึกอบรมผู้ใช้และการปรับใช้เพื่อการเปลี่ยนจากระบบที่มีอยู่ไปสู่แพลตฟอร์ม ERP หรือ CRM ใหม่อย่างราบรื่น

ไอคอนปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน
การประเมินและการปรับแต่งอย่างต่อเนื่อง

หลังการดําเนินการการประเมินอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นศูนย์กลาง การรวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุพื้นที่สําหรับการปรับปรุงหรือการเพิ่มประสิทธิภาพ การอัปเดตเป็นประจํา การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป และการปรับระบบให้สอดคล้องกับข้อกําหนดทางธุรกิจแบบไดนามิกเป็นสิ่งสําคัญสําหรับความสําเร็จที่ยั่งยืน

กระบวนการพัฒนาระบบ ERP/CRM ที่ปรับแต่ง

ใต้ไอคอน

ขั้นตอนที่ 1

การวิเคราะห์ความต้องการ

ในขั้นตอนพื้นฐานนี้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการและกระบวนการเฉพาะของธุรกิจเป็นสิ่งสําคัญ การรวบรวมข้อกําหนด การระบุจุดปวด และการระบุฟังก์ชันการทํางานเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานเป็นประเด็นสําคัญ

การสร้างไอคอน 1

ขั้นตอนที่ 2

การวางแผนและออกแบบเชิงกลยุทธ์

การวางแผนครอบคลุมการกําหนดขอบเขต การกําหนดวัตถุประสงค์ และการสรุปฟังก์ชันการทํางานของระบบ ขั้นตอนนี้รวมถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การจัดโครงสร้างฐานข้อมูล และการสร้างโครงร่างหรือต้นแบบเพื่อให้เป็นภาพแทนของระบบ

ไอคอน 3 เต็มเว็บและวิสัยทัศน์

ขั้นตอนที่ 3

การประดิษฐ์และการพัฒนา

ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเขียนโค้ด การปรับแต่ง และการรวมโมดูลอย่างราบรื่น ฟังก์ชันแบ็กเอนด์ และการเชื่อมต่อส่วนประกอบต่างๆ สําหรับระบบที่เหนียวแน่น

ไอคอน 4 การพัฒนา

ขั้นตอนที่ 4

การทดสอบอย่างละเอียด

การทดสอบอย่างเข้มงวดเป็นสิ่งจําเป็นในการระบุและแก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาใดๆ การทดสอบการรวม และการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสอดคล้องกับข้อกําหนดที่ตั้งใจไว้

ไอคอนเว็บไซต์การตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 5

การปรับใช้ที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อทดสอบอย่างเข้มงวดแล้ว ระบบ ERP/CRM ที่ปรับแต่งจะถูกปรับใช้ในสภาพแวดล้อมจริง ขั้นตอนนี้รวมถึงการโยกย้ายข้อมูล การฝึกอบรมผู้ใช้ปลายทาง และการสร้างระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่ง

เอเอ็มเอเอไอคอน 6 การทดสอบและการลาออก

ขั้นตอนที่ 6

การบํารุงรักษาและการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

การบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการอัปเดตการแก้ไขปัญหาและดําเนินการปรับปรุง การเพิ่มประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบยังคงมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

การสื่อสารและการทํางานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพระหว่างนักพัฒนา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ปลายทางเป็นสิ่งสําคัญยิ่งตลอดขั้นตอนเหล่านี้สําหรับการพัฒนาระบบ ERP/CRM ที่ปรับแต่งให้ประสบความสําเร็จ

สํารวจการพัฒนาระบบ ERP และ CRM ที่เหนือกว่าในกรุงเทพฯ หรือไม่? สอดคล้องกับเราสําหรับโซลูชันที่เหนือชั้น
คําถามเกี่ยวกับ Tailored ERP/CRM system development

ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) และ CRM (Customer Relationship Management) ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานยกระดับการโต้ตอบกับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมทําให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

โซลูชันที่กําหนดเองเหล่านี้นําเสนอการจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกระบวนการที่คล่องตัวและการจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้นซึ่งนําไปสู่ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ความเชี่ยวชาญของเราในการปรับแต่งโซลูชัน ERP และ CRM เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครอย่างแม่นยําทําให้มั่นใจได้ถึงฟังก์ชันการทํางานที่ดีที่สุดและการผสานรวมที่ราบรื่น

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับเรา เราใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนภายในระบบ ERP และ CRM ที่ปรับแต่งของเรา เพื่อให้มั่นใจถึงการรักษาความลับและการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

การสนับสนุนที่ครอบคลุมของเรารวมถึงเซสชันการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ปลายทางและความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะราบรื่น

ระบบของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อการผสานรวมกับซอฟต์แวร์ต่างๆ อย่างราบรื่น เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้และส่งเสริมเวิร์กโฟลว์ที่เหนียวแน่นภายในองค์กรของคุณ

แทบทุกอุตสาหกรรม รวมถึงการค้าปลีก การผลิต การดูแลสุขภาพ และอื่นๆ สามารถควบคุมประสิทธิภาพและข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากระบบ ERP และ CRM ที่ปรับแต่งให้เหมาะสม

แน่นอนว่า Asia Media Studio มีการอัปเดตเป็นประจําและการบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

การใช้ระบบที่กําหนดเองเหล่านี้ส่งเสริมกระบวนการที่คล่องตัวอํานวยความสะดวกในการตัดสินใจที่ดีขึ้นและปรับปรุงปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าช่วยให้ธุรกิจบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันในตลาด

รับใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมงหรือ/และนัดหมายพูดคุยกับทีมงานของเราทางออนไลน์หรือที่สำนักงานของเราในกรุงเทพฯ ประเทศไทย