กลับ

Engie

Engie บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้านานาสัญชาติได้มอบหมายให้เอเชียมีเดียสตูดิโอช่วยสื่อสารจุดมุ่งหมายของแบรนด์ที่มีต่อความยั่งยืนและปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม
ประเภท พลังงาน
ขอบเขตของงาน แบรนด์ดิ้ง, ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์, วีดีโอ,