ย้อนกลับ

Engie

Engie บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้านานาสัญชาติได้มอบหมายให้เอเชียมีเดียสตูดิโอช่วยสื่อสารจุดมุ่งหมายของแบรนด์ที่มีต่อความยั่งยืนและปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม

พลังงานภาคEnergy
ขอบเขตของงาน การสร้างแบรนด์, ออกแบบเว็บไซต์และการพัฒนา, วิดีโอ,