กลับ

Thaifex Anuga

เราได้มีส่วนร่วมในการปรับแบรนด์ให้กับการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างงานจัดแสดงและการค้าด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียและยุโรป
ประเภท งานมหกรรมอาหาร
ปี 2019
ขอบเขตของงาน ที่ปรีกษา, แบรนด์ ไกด์ ไลน์, แบรนด์ดิ้ง, โฆษณา, วีดีโอ,

ไอคอนที่ ใช้งานจริง

ในส่วนของโลโก้ที่ได้ออกแบบใหม่นั้น ได้ดึงเอาองค์ประกอบของอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในภาพลักษณ์ทั้งสององค์การ ผ่านการปรับเปลี่ยนด้านวิสัยทัศน์หลากหลายครั้ง จนกว่าจะเป็นที่พึงพอใจสำหรับทั้งสององค์การในที่สุด

ความคิดเห็นจากลูกค้า

การร่วมมือของ Thaifex-Anuga ได้ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของอัตลักษณ์ของแบรนด์หลากหลายครั้ง และทางเราก็ได้มอบหมายให้พัฒนาตัวชี้นำสำหรับแบรนด์ชุดใหม่เพื่อเน้นอัตลักษณ์ใหม่นี้ด้วย

Pitichai Ratananaka

Senior of
Agricultural and Industrial Trade promotion - Ministry of Commerce, Thailand