กลับไปที่ผลงานของเรา

Jacobs Douwe Egberts

ประเภท: เครื่องดื่ม

ผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่อันดับสามของโลกรายนี้ถือเป็นหนึ่งในลูกค้ารายแรกๆ ของเอเชียมีเดียสตูดิโอ ซึ่งเราได้สร้างความสัมพันธ์อันดีงามร่วมกันมากว่าทศวรรษแล้ว

5,66

Billion-dollar turnover in 2015

44

Different owned brands

+80

Countries around the world

ขอบเขตของงาน
การสร้างแบรนด์
โฆษณา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ออกแบบเมนู
สิ่งพิมพ์
ออกแบบกราฟฟิค

Business coffee solutions

Long Term Relationships

ตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับตลาดกาแฟทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยเอง ซึ่งความรู้นี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นอย่างดีในการออกแบบและการผลิตสื่อทางการตลาดขององค์การหลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึงโบรชัวร์ ใบปลิว อินโฟกราฟิก เมนู และแบนเนอร์ด้วย

ความสำเร็จ
ของแบรนด์รอ

JDE ได้พัฒนากลยุทธ์แบรนด์รองที่มีภาพลักษณ์แห่งความล้ำสมัยสำหรับตลาดไทยและตลาดโลก ซึ่งเราได้ร่วมสรรสร้างสื่อที่ช่วยเสริมในด้านภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์รองต่างๆ เช่น Mocona, Pickwick, Douwe Egberts, L’OR และ Piazza Doro เป็นต้น

ความคิดเห็นจากลูกค้า

“We have been collaborating with Laurent and the AMS team for over 10 years, mainly focusing on brand activation materials as well as packaging projects for our Jacobs Douwe Egberts Professional business in Thailand. What makes the AMS team stand out is their ability to go beyond the initial project briefing, and turn this around in an effective, strong and esthetically matching communications. We have been often surprised by the input given by the AMS team to increase the effectiveness of the communication, by adding specifically designed features and benefits to the project. We would definitely recommend AMS to anyone looking for a great business partner to further strengthen their Marcom strategies and executions.

National Business Manager
Jacobs Douwe Egberts Professional