กลับไปที่ผลงานของเรา

Bangkok Tea

ประเภท: เครื่องดื่ม

เราได้รับมอบหมายจากเจ้าของผู้ลงทุน Bangkok Tea ให้ปรับเปลี่ยนเรื่องราวของแบรนด์ใหม่ทั้งหมด จนกลายมาเป็นผู้แข่งขันรายใหม่ในตลาด

ขอบเขตของงาน
AMS ICON Branding
การสร้างแบรนด์
AMS ICON LogoDesign
ออกแบบโลโก้
AMS ICON PackagingDesign
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
AMS ICON BrochureDesign
ออกแบบโบรชัวร์

Exclusive flavors from around the world

การให้คำปรึกษา ด้านบรรจุภัณฑ์

เราได้เรียนรุ้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

Premium Branding for a
Premium Brand

เราต้องกำหนดตำแหน่งทางการตลาด และออกแบบโลโก้ที่สะท้อนคุณภาพของชาระดับพรีเมียม โดยมีการใช้ฟอนต์ตัวพิมพ์ใหญ่ที่หนักแน่นและแสดงออกถึงความมั่นใจเขียนเป็นชื่อแบรนด์ วางคู่กับรูปใบชาที่ตกแต่งอย่างสวยหรู และเรายังได้คิดค้นข้อความ Tagline ที่บอกว่า “Exclusive Flavors from Around the World” (ที่แปลได้ว่า รสชาติเฉพาะตัวจากทั่วทุกมุมโลก) อีกด้วย

ความคิดเห็นจากลูกค้า

และประสบการณ์การทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดก็ช่วยทำให้เราสามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ที่เหมาะกับสินค้าใหม่ๆ มากมายหลายประเภท

Founder & Chairman
Bangkok Tea Co.

Pizza Company

Minor Group