กลับไปที่ผลงานของเรา

The Pizza Company

ประเภท: ร้านอาหาร
Pizza Company logo full white 1

Thailand’s biggest franchise restaurant’s company asked AMS to assist with modernizing the brand image through packaging and brand guidelines.

576

Outlets worldwide

10

Countries

160

Million-dollar turnover

ขอบเขตของงาน
การสร้างแบรนด์
แบรนด์ไกด์ไลน์
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
อื่นๆ

Flavoured to Excite

Franchising Demands

การเติบโตของบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งในการทำแบรนด์และความสำเร็จในการดำเนินการของสาขาแฟรนไชส์ ซึ่งต้องเป็นไปคู่กันอย่างสม่ำเสมอ และเราได้สร้างแนวทางการสร้างแบรนด์อย่างละเอียดที่มีความยาวกว่า 100 หน้า ซึ่งถูกปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจขององค์การอย่างเต็มที่

รายละเอียด คือสิ่งสำคัญ

Brand proposition and positioning; Logo size and specifications; fonts; colors; do’s and don’ts…the attention to detail practical Brand Guideline, also translated into multiple languages including Chinese and Arabic.

ความคิดเห็นจากลูกค้า

“Asia Media has demonstrated complete professionalism and meticulous attention to detail in the design of our complete brand guideline manual and new advertising material. We are delighted with the results and we would have no hesitation in recommending the agency.”

Senior Marketing Communication Manager
Minor Food Group

Bangkok Tea