กลับ

NDA คืออะไร?

NDA คือสัญญาที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล หมายถึงสัญญาทางกฎหมายที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะดำเนินโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน โดยตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามอันเป็นข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองโดยเฉพาะตามสัญญานี้ มันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่เป็นความลับและถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับกรรมสิทธิ์ที่อาจมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างสองฝ่าย

วัน 30 ตุลาคม 2017
INTERESTS เกี่ยวกับเรา,

ในโลกของการสร้างแบรนด์และการออกแบบกราฟฟิกนั้น เอเจนซี่ที่ดีมักจะพยายามทำความเข้าใจกับธุรกิจของลูกค้าให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยในขั้นตอนของการออกแบบ และยังรวมไปถึงข้อมูลลับเฉพาะและ “ความลับทางการค้า” ซึ่งนั่นอาจรวมไปถึงข้อมูลทางเทคนิค การวิจัยตลาด แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ข้อมูลลูกค้า แผนการตลาดและอื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกสื่อสารด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมาในรูปแบบของกราฟฟิกก็เป็นได้

ที่ AMS เราเชื่อว่า… เพื่อให้สามารถผลิตงานออกแบบที่สอดคล้องกับตำแหน่งทางธุรกิจของลูกค้านั้น เป้าหมายของเราคือการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้า ธุรกิจ และอุตสาหกรรมของเขาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เพราะฉะนั้น เรายินดีที่จะลงนามในสัญญา NDA ของลูกค้าทุกรายและรับประกันว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว พนักงานทุกคนในเอเจนซี่ของเรารับทราบถึง NDA ในแต่ละฉบับและทุกๆ ฉบับ และพวกเขาตระหนักดีถึงผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ NDA นี้คือผลประโยชน์อื่นๆ

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอเจนซี่ของเรา โปรดเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.asiamediastudio.com หรือติดต่อเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ การส่งคืนเอกสารทั้งหมดให้แก่ลูกค้าเป็นนโยบายของเรา โดยไม่ได้คำนึงว่าจะเป็นข้อผูกพันธ์ตามเงื่อนไขของ NDA หรือไม่ และนี่รวมไปถึงงานศิลป์ทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นมาด้วย เพราะงานออกแบบเป็นของลูกค้าไม่ใช่ของเรา เช่น งานออกแบบโลโก้, งานออกแบบบรรจุภัณฑ์, งานออกแบบเว็บไซด์

ความสำเร็จของเราในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้น มีพื้นฐานมาจากการสร้างพันธมิตรระยะยาวบนความโปร่งใสและความไว้วางใจ กับ Minor Group หรือ Bangkok Tea การไม่เปิดเผยข้อมูลลับเป็นองค์ประกอบสำคัญในเรื่องนี้

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอเจนซี่ของเรา โปรดเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.asiamediastudio.com หรือติดต่อเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

Shares
Share This